ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ

YDRO PROSESİ NEDİR?

YDRO prosesi aktif çamur sistemlerinde ve anaerobik reaktör ve çürütücülerde uygulanan bir biyohızlandırma (Bioaugmentation) prosesidir. YDRO prosesi, içeriğinde fakültatif hidroliz bakterileri, aerobik heterotrof ve ototrof bakteriler, gerekli enzim, nütrient ve mineralleri barındıran granüler formda özel olarak geliştirilmiş bir bakteri kültürü kullanılarak uygulanmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI

YDRO prosesi aktif çamur sistemlerinde, anaerobik reaktörlerde veya çamur çürütücülerde ve kanalizasyon şebekelerinde kullanılmaktadır:

Aktif Çamur Sistemleri: YDRO prosesi endüstriyel ve kentsel atıksular için tüm aktif çamur sistemlerinde (Klasik, Uzun Havalandırmalı, BNR vd…) uygulanmaya müsaittir.

Anaerobik Reaktörler ve Çürütücüler: Anaerobik çamur çürütücüler ve yüksek organik içeriğe sahip atıksuların arıtımında kullanılan anaerobik reaktörlerde uygulanmaktadır.

Kanalizasyon Şebekesi: Şehir içi atıksu terfi merkezlerinde ve düşük eğimli kanalizasyon hatlarında kokuşmayı önlemek, düşük su hızı nedeniyle kritik kesitlerde oluşan partiküler madde birikimi ve tıkanmaların önüne geçmek amacıyla kullanılmaktadır.

TEMEL FAYDALAR

Aktif Çamur Sistemlerinde;

 • Bertaraf edilmesi gereken fazla çamur miktarında %60-80 oranında azalma,
 • Havalandırma için harcanan elektrik enerjisinde %20-25 oranında tasarruf
 • Katyonik PE tüketiminde %80 oranında azalma
 • Mikrokirletici gideriminde önemli oranda artış

Anaerobik Sistemlerde;

 • Organik madde giderim veriminde ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan biyogaz veriminde %30’a yakın bir artış
 • Biyogazın metan içeriğinde %25 civarı bir iyileşme
 • H2S oluşumu engellendiği için biyogaz içerisindeki H2S konsantrasyonunun 100 ppm değerinin altında kalması
 • İhtiyaç duyulan çamur yaşının 10 günün altına inmesi ve anaerobik çürütücü veya reaktörün 2-3 kat daha yüksek kapasite ile kullanılabilmesi

Kanalizasyon Şebekelerinde;

 • Şehir içi terfi merkezlerinde kokuşmanın önlenmesi ve koku probleminin ortadan kalkması,
 • Düşük eğimli hatlarda partiküler organik madde birikiminin ve tıkanmaların önlenmesi
 • Atıksu Arıtma Tesislerine ulaşan partiküler organik madde yükünün azaltılması